மூடுக

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சாலை ஆய்வாளர் பணிக்கான விண்ணப்பம் – ஊரக வளர்ச்சி துறை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/01/2020

ஊரக வளர்ச்சி துறையில் காலியாக உள்ள சாலை ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு. (PDF 279 KB)

மேலும் பல
Republic Day - 2020

71 வது குடியரசு தினம் 26-01-2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/01/2020

71 வது குடியரசு தினம் 26-01-2020 அன்று நடைபெற்றது (PDF 105 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அலுவலக உதிவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநர் பணிக்கான விண்ணப்பம் – கால்நடை பராமரிப்புத் துறை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/01/2020

கால்நடை பராமரிப்புத் துறையில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதிவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு. (PDF 1 MB)

மேலும் பல
போலியோ நோய்த்தடுப்பு முகாம் ஆய்வு கூட்டம்

போலியோ நோய்த்தடுப்பு முகாம் ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/01/2020

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் போலியோ நோய்த்தடுப்பு முகாம் ஆய்வு கூட்டம் 07-01-2020 அன்று நடைபெற்றது

மேலும் பல
மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு

மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/12/2019

மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர் – ஆய்வு -20.12.2019 (PDF 20 KB)

மேலும் பல
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல்கள் குறித்த செயல்முறை கூட்டம்

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் – செயல்முறை கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/12/2019

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல்கள் குறித்த செயல்முறை கூட்டம் 19-12-2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 602 KB)

மேலும் பல
உள்ளாட்சி தேர்தல் கண்கானிப்பாளர் ஆய்வு கூட்டம்

உள்ளாட்சி தேர்தல் கண்கானிப்பாளர் ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/12/2019

உள்ளாட்சி தேர்தல் கண்கானிப்பாளர் ஆய்வு கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 17-12-2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 122 KB)

மேலும் பல
அரசியல் கட்சி முகவர்கள் கூட்டம்

உள்ளாட்சி தேர்தல் கூட்டம் – 2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/12/2019

உள்ளாட்சி தேர்தல் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 09-12-2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 29 KB)

மேலும் பல