மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடியும் தேதி கோப்பு
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகின் நிதி ஆதரவு திட்டம் – வருமானச்சான்று உயா்த்தியது

18 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் நிதி ஆதரவுத்தொகை பெறுவதற்கு விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம்

28/09/2022 31/12/2022 பார்க்க (665 KB)
இரத்த தான முகாம் – ஆகஸ்ட் 2022 – ஜூலை 2023

உத்தேச இரத்த தான முகாம் அட்டவணை – ஆகஸ்ட் 2022 – ஜூலை 2023.

01/08/2022 31/07/2023 பார்க்க (44 KB)
ஆவணகம்