மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடியும் தேதி கோப்பு
மஞ்சப்பை விருது – 2023

மஞ்சப்பை விருதுக்கு (2023) விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன ( www.tnpcb.gov.in )

28/12/2022 01/05/2023 பார்க்க (398 KB)
பசுமை சாம்பியன் விருதுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

தமிழ்நாடு பசுமை சாம்பியன் விருதுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன ( www.tnpcb.gov.in )

28/12/2022 15/04/2023 பார்க்க (332 KB)
சமூக தணிக்கை நாட்காட்டி 2022-2023

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புச் சட்டம் – சமூக தணிக்கை நாட்காட்டி 2022-2023

10/10/2022 24/03/2023 பார்க்க (334 KB)
இரத்த தான முகாம் – ஆகஸ்ட் 2022 – ஜூலை 2023

உத்தேச இரத்த தான முகாம் அட்டவணை – ஆகஸ்ட் 2022 – ஜூலை 2023.

01/08/2022 31/07/2023 பார்க்க (44 KB)
ஆவணகம்