மூடுக

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடியும் தேதி கோப்பு
Avafx online வர்த்தக நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான அசையா சொத்துக்களுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

Avafx online வர்த்தக நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான அசையா சொத்துக்களுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

09/01/2023 15/02/2023 பார்க்க (847 KB)
ரிச் இண்டியா மார்கெட்டிங் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான அசையா சொத்துக்களுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ரிச் இண்டியா மார்கெட்டிங் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான அசையா சொத்துக்களுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

28/09/2021 10/10/2022 பார்க்க (314 KB)
வேளாண்மை துறையில் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் – 4

தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மாவட்டத்தின் உள்ள பல்வேறு விவசாய விரிவாக்க மையங்களுக்கு உயிர் உரங்களை வழங்குதல்

03/09/2020 10/09/2020 பார்க்க (314 KB)
வேளாண்மை துறையில் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் – 3

தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மாவட்டத்தின் உள்ள பல்வேறு விவசாய விரிவாக்க மையங்களுக்கு உரங்கள், உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் உயிர் முகவர்கள் பல்வேறு வகைகளுக்கு வழங்கல்

03/09/2020 10/09/2020 பார்க்க (317 KB)
வேளாண்மை துறையில் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் – 2

தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மாவட்டத்தின் உள்ள பல்வேறு விவசாய விரிவாக்க மையங்களுக்கு தோட்ட நில பருப்பு வகைகளை வழங்குதல்

03/09/2020 10/09/2020 பார்க்க (328 KB)
வேளாண்மை துறையில் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் – 1

தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் மாவட்டத்தின் உள்ள பல்வேறு விவசாய விரிவாக்க மையங்களுக்கு மக்காச்சோளம் மற்றும் குதிரைவலி (சிறு தினை) விதைகளை வழங்குதல்.

03/09/2020 10/09/2020 பார்க்க (330 KB)
மீன்குஞ்சுகள் மற்றும் மீன்தீவனம் வழங்குவதற்கு போட்டி விலைப்புள்ளிகள்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவளத்திட்டம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மீன்குஞ்சுகள் மற்றும் மீன்தீவனம் வழங்குவதற்கு போட்டி விலைப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

21/08/2018 04/09/2018 பார்க்க (336 KB) 2018082118 (335 KB)