மூடுக

மின் நுகர்வு கட்டணத்தைச் செலுத்த

  • கட்டணம் செலுத்துதல்
  • புகார்கள்
  • உங்கள் இணைப்பு எண் அறிதல்
  • விகித கணக்கீடு

 

பார்க்க: https://www.tnebnet.org/awp/login

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம்

22/61 இராமமூர்த்தி ரோடு, விருதுநகர் - 626001
இடம், இருப்பிடம் : இராமமூர்த்தி ரோடு | மாநகரம் : விருதுநகர் | அஞ்சல் குறியீடு : 626001