மூடுக

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடியும் தேதி கோப்பு
விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஒப்பந்த அடிப்படையில் இரவு காவலர் மற்றும் ஈப்பு ஓட்டுநர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு.

விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஒப்பந்த அடிப்படையில் இரவு காவலர் மற்றும் ஈப்பு ஓட்டுநர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு.

08/12/2023 29/12/2023 பார்க்க (700 KB)
திருச்சுழி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஒப்பந்த அடிப்படையில் இரவு காவலர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு.

திருச்சுழி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஒப்பந்த அடிப்படையில் இரவு காவலர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு.

29/11/2023 19/12/2023 பார்க்க (700 KB)
அருப்புக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஒப்பந்த அடிப்படையில் இரவு காவலர் மற்றும் ஈப்பு ஓட்டுநர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு.

அருப்புக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காலியாக உள்ள ஒப்பந்த அடிப்படையில் இரவு காவலர் மற்றும் ஈப்பு ஓட்டுநர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு.

29/11/2023 19/12/2023 பார்க்க (715 KB)
ஆவணகம்