மூடுக

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
திட்ட இயக்குநா் (மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை) திட்ட இயக்குநா் (மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை) drdavnr[at]gmail[dot]com 9442212322 04562-252809
மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வளா்ச்சி) மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வளா்ச்சி) padevvnr[at]gmail[dot]com 7402608263 04562-252013
உதவி இயக்குநா் (ஊராட்சிகள்) உதவி இயக்குநா் (ஊராட்சிகள்) adpvnr[at]yahoo[dot]com 04562-252765
உதவி இயக்குநா் (தணிக்கை) உதவி இயக்குநா் (தணிக்கை) adauditvnr[at]gmail[dot]com 7402608261 04562-252748
திட்ட இயக்குநா் (ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சி திட்டம்) திட்ட இயக்குநா் (ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சி திட்டம்) dpoicdsvnr[dot]tn[at]nic[dot]in 04562-252224
திட்ட இயக்குநா் (தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்டம்) திட்ட இயக்குநா் (தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்டம்) 9443011440 04562-252040
திட்ட இயக்குநா் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் (மகளிர் திட்டம்) திட்ட இயக்குநா் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் (மகளிர் திட்டம்) dpiu_vrnr[at]yahoo[dot]com 9444094482
மாவட்ட செயலாளா் (பஞ்சாயத்துகள்) மாவட்ட செயலாளா் (பஞ்சாயத்துகள்) 04562-252530