மூடுக

மாவட்ட அளவிலான அலுவலகங்கள்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட அளவிலான அலுவலகங்கள்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
தணித்துணை ஆட்சியர் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) தணித்துணை ஆட்சியர் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) sdcsssvnr[at]gmail[dot]com 9445461761 04562-252742
மாவட்ட ஆட்சியரின் கூடுதல் நோ்முக உதவியாளா் (நிலம்) மாவட்ட ஆட்சியரின் கூடுதல் நோ்முக உதவியாளா் (நிலம்) 04562-252602
மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நல அலுவலா் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நல அலுவலா் dbcmwovnr[at]gmail[dot]com 04562-252709
மாவட்ட ஆதிதிராவிட மற்றும் பழங்குடியின நல அலுவலா் மாவட்ட ஆதிதிராவிட மற்றும் பழங்குடியின நல அலுவலா் vnrdadwo[at]gmail[dot]com 04562-252710
மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் dswo[dot]vnr[at]gmail[dot]com 04562-252397
மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலா் மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலா் dso[dot]vnr[at]tn[dot]gov[dot]in 9445000353 04562-252397
மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் ddawovnr[at]gmail[dot]com 04562-252068
உதவி இயக்குநா் (நிலஅளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை) உதவி இயக்குநா் (நிலஅளவை மற்றும் பதிவேடுகள் துறை) adsurvnr[at]nic[dot]in 04562-252723
உதவி இயக்குநா் (புள்ளியியல் துறை) உதவி இயக்குநா் (புள்ளியியல் துறை) adsvnr[at]gmail[dot]com 04562-252714
மாவட்ட மேலாளா் (தாட்கோ) மாவட்ட மேலாளா் (தாட்கோ) dmvdntahdco[at]yahoo[dot]com 04562-252324
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலா் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலா் 04562-252713
மாவட்ட மேலாளா் (டாஸ்மாக்) மாவட்ட மேலாளா் (டாஸ்மாக்) amavdutasmac[at]gmail[dot]com 04562-252660 04562-252913
துணை இயக்குநா் (சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிம வளத்துறை) துணை இயக்குநா் (சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிம வளத்துறை) minesvnr[at]gmail[dot]com 04562-252721
மாவட்ட பதிவாளா் (பதிவுத்துறை) மாவட்ட பதிவாளா் (பதிவுத்துறை) drovirudhunagar[at]tnreginet[dot]net 04562-243529
பொது மேலாளா் (மாவட்ட தொழில்மையம்) பொது மேலாளா் (மாவட்ட தொழில்மையம்) vrddic[at]gmail[dot]com 04562-252739 04562-252038
மாவட்ட தொழிலாளா் நல அலுவலா் மாவட்ட தொழிலாளா் நல அலுவலா் lovirudhunagar[at]gmail[dot]com 04562-252148
மாவட்ட நூலக அலுவலா் மாவட்ட நூலக அலுவலா் dclvnr[at]nic[dot]in 04562-252153
மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (சட்டப்பணிகள் ) மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (சட்டப்பணிகள் ) palegalvnr[at]gmail[dot]com
மாவட்ட கருவுல அலுவலா் மாவட்ட கருவுல அலுவலா் dtovnr[dot]tndta[at]nic[dot]in 04562-252459
மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் 04562-252947
மாவட்ட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் அலுவலா் மாவட்ட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் அலுவலா் dovr[dot]tnfrs[at]gov[dot]in 9445086288 04562-252286
தணித்துணை ஆட்சியா், (முத்திரைத்தாள்) தணித்துணை ஆட்சியா், (முத்திரைத்தாள்) sdcvnagar[at]tnreginet[dot]in 04562-252718
மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலா் மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலா் 04562-252598
துணை இயக்குநா், ஊரக மற்றும் நகா்புற நிலவரித்திட்டம் துணை இயக்குநா், ஊரக மற்றும் நகா்புற நிலவரித்திட்டம் dtcpvirudhunagar[at]gmail[dot]com 04562-296650
மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் provnr[at]gmail[dot]com 04562-252028