மூடுக

விருதுநகர் மாவட்ட புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் 08-02-2023 அன்று பொறுப்பேற்று கொண்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/02/2023
முனைவர். வீ ப ஜெயசீலன் இ.ஆ.ப.

விருதுநகர் மாவட்ட புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் 08-02-2023 அன்று பொறுப்பேற்று கொண்டார்கள்