மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் சுருக்ககுறிப்பு

முனைவர். வீ ப ஜெயசீலன் இ.ஆ.ப. முனைவர் வீ ப ஜெயசீலன் இ.ஆ.ப அவர்கள், 08.02.2023 அன்று விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள்.