மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்
வ.எண் அதிகாரியின் பெயர் ஆரம்பம் முடிவு
24 முனைவர் வீ ப ஜெயசீலன் இ.ஆ.ப 08/02/2023 இன்று வரை
23 திரு. ஜெ மேகநாதரெட்டி இ.ஆ.ப., 17/06/2021 03/02/2023
22 திரு. இரா கண்ணன் இ.ஆ.ப., 18/11/2019 16/06/2021
21 திரு. A சிவஞானம் இ.ஆ.ப., 31/07/2016 17/11/2019
20 திரு. V இராஜாராமன் இ.ஆ.ப., 28/12/2014 21/06/2016
19 திரு. T N ஹரிஹரன் இ.ஆ.ப., 23/07/2012 27/12/2014
18 திரு. M பாலாஜி இ.ஆ.ப., 08/06/2011 02/07/2012
17 டாக்டர் V K சண்முகம் இ.ஆ.ப., 17/06/2010 04/06/2011
16 திருமதி சிஜி தாமஸ் வைத்யன் இ.ஆ.ப., 05/06/2009 05/06/2010
15 திரு. K ரகுபதி இ.ஆ.ப., 10/11/2008 03/06/2009
14 திரு. V சந்திரசேகரன் இ.ஆ.ப., 09/03/2007 09/11/2008
13 திரு. S S ஜவஹர் இ.ஆ.ப., 26/05/2006 08/03/2007
12 திரு. A முகமது அஸ்லம் இ.ஆ.ப., 22/07/2003 25/05/2006
11 டாக்டர் K கோபால் இ.ஆ.ப., 12/06/2001 18/07/2003
10 திரு. M சாய்குமார் இ.ஆ.ப., 01/05/2000 11/06/2001
9 திரு. S கிருஷ்ணன் இ.ஆ.ப., 18/07/1997 30/04/2000
8 திரு. R ராஜகோபால் இ.ஆ.ப., 19/03/1996 17/07/1997
7 திரு. V கனகராஜ் இ.ஆ.ப., 20/04/1995 18/03/1996
6 திரு. K N வெங்கட்ரமனன் இ.ஆ.ப., 25/05/1993 19/04/2005
5 திரு. V குணாளன் இ.ஆ.ப., 02/03/1992 24/05/1993
4 திரு. K ஞான தேசிகன் இ.ஆ.ப., 22/07/1991 26/02/1992
3 திரு. D S ஸ்ரீதர் இ.ஆ.ப., 01/08/1988 21/07/1991
2 திரு. தீபக் ஜெயின் இ.ஆ.ப., 27/05/1987 31/07/1988
1 திரு. L N விஜய ராகவன் இ.ஆ.ப., 15/03/1985 03/04/1987