மூடுக

பேரிடர் மேலாண்மை

பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவு
ஆட்சியர் அலுவலகம் – விருதுநகர் மாவட்டம்

வட்டாட்சியர் (பேரிடர் மேலாண்மை) : 9384056210
தொலைபேசி : 04562- 252017

ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) : 9445008161
தொலைபேசி : 04562-252604
நிகரி : 04562-252671

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1077

தொலைபேசி எண்கள்

 1. மாவட்ட அலுவலர்கள் (PDF 57 KB)
 2. வட்ட அளவிலான அலுவலர்கள் (PDF 63 KB)
 3. வட்டார அளவிலான அலுவலர்கள் (PDF 43 KB)
 4. தீயணைப்புத் துறை (PDF 33 KB)

பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் – 2017

 1. பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதி (PDF 183 KB) [வரைபடங்கள் ] (PDF 480 KB)
 2. மண்டல குழுக்கள் (PDF 127 KB)
 3. பாம்பு பிடிப்பவர்கள் (PDF 154 KB)
 4. முதலில் அணுகப்பட வேண்டியவர்கள் (PDF 365 KB)
 5. ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள் (PDF 145 KB)
 6. பேரிடர் மேலாண்மை வசதிகள் இருப்பு (PDF 158 KB)
 7. அரசுசாரா நிறுவனங்கள் (NGOs) (PDF 137 KB)
 8. தனியார் மருத்துவமனைகள் (PDF 197 KB)