மூடுக

தொடர்பு கொள்ள

மாவட்ட ஆட்சியர்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
சாத்தூர் ரோடு,
விருதுநகர் – 626002
அலுவலகம் : +91-4562-252525
நிகரி எண் : +91-4562-252500
மின்னஞ்சல்: collrvnr[at]nic[dot]in

வலைத் தகவல் மேலாளர்

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது),
முதல் தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
சாத்தூர் ரோடு,
விருதுநகர் – 626002
தொலைபேசி: +91-4562-252604
மின்னஞ்சல்: pag[dot]tnvnr[at]nic[dot]in