மூடுக

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்

விருதுநகர் மாவட்டம் ஒன்று மாநகராட்சி, ஐந்து நகராட்சிகளையும், ஒன்பது பேரூராட்சிகளையும், பதினொன்று ஊராட்சி ஒன்றியங்களையும் மற்றும் நானூற்று ஐம்பது கிராம ஊராட்சிகளையும் கொண்டது.

மேலும் விவரங்கள் (PDF 112 KB)