மூடுக

தகவல்பெறும் உரிமைச்சட்டம்

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் 2005 பற்றி அறிய இந்த இனையதளத்தை பார்க்கவும்   –  சொடுக்குக

வழிகாட்டி கையேடு  –  சொடுக்குக ( PDF 811 Kb )

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் தொடர்பு அலுவலர்சொடுக்குக ( PDF 353 Kb ) new blue