மூடுக

சர்வதேச குழந்தைத் தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தினம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/06/2023
Anti Child Labour Day

சர்வதேச குழந்தைத் தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தினம்- 12-06-2023 (PDF 273 KB)

குழந்தைத் தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தினம்