மூடுக

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுடைய உயர்கல்வி ஆர்வத்தை தூண்டும் பயணத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/02/2023
Exposure Visit

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுடைய உயர்கல்வி ஆர்வத்தை தூண்டும் பயணத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் முனைவர் வீ.ப.ஜெயசீலன்,இ.ஆ.ப., அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் (PDF 195 KB)