மூடுக

தேர்தல் செயல்பாடுகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

இறுதி கணினி சுழற்ச்சி முறை 16.04.2019 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/04/2019

தேர்தல் பணி கணினி சுழற்ச்சி முறையில் 16.04.2019 அன்று தேர்வு செய்யப்பட்டது.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வாக்காளர் சீட்டு விநியோகம்-15-04-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/04/2019

வாக்காளர் சீட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கு 15-04-2019 அன்று  விநியோகிக்கப்பட்டது (PDF : 24 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு தேர்தல் பயிற்சி 07-04-2019 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/04/2019

தேர்தல் அலுவலர்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் பயிற்சி 07-04-2019 அன்று நடைபெற்றது (PDF : 104 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அனைத்து கட்சி செலவினக் கூட்டம் – 01-04-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/04/2019

அனைத்து கட்சி செலவினக் கூட்டம் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தலைமையில 01-04-2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF : 105 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

100% வாக்களிப்பு விழிப்புணர்வுக்காக பைக்குகள் பேரணி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/03/2019

100% வாக்களிப்பு விழிப்புணர்வுக்காக பைக்குகள் பேரணி 30/03/2019-ல் நடைபெற்றது.  மேலும் விவரங்கள்

மேலும் பல