மூடுக

24 மணி நேர கோவிட்-19 தடுப்பூசி மையத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு செய்தார்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/08/2021
24 Hours Covid Vaccine Centre

24 மணி நேர கோவிட்-19 தடுப்பூசி மையத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு செய்தார். (PDF 20 KB)

24 Hours Covid Vaccine Centre.