மூடுக

வாக்காளர் பட்டியல்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/01/2019

 

வ.எண். சட்டமன்ற தொகுதிகள் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் SSR-2019 (26/03/2019 அன்று) துணை வாக்காளர் பட்டியல்-1 SSR-2019 (26/03/2019 அன்று) துணை வாக்காளர் பட்டியல்-2 தொடர்ச்சியான புதுப்பித்தல் (சேர்த்தல்) (26/03/2019 அன்று)
1 202 – இராஜபாளையம் வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள்
2 203 – ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள்
3 204 – சாத்தூர் வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள்
4 205 – சிவகாசி வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள்
5 206 – விருதுநகர் வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள்
6 207 – அருப்புக்கோட்டை வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள்
7 208 – திருச்சுழி வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள் வாக்காளர் விவரங்கள்