மூடுக

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்குழுக் கூட்டம் 2022-2023

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/02/2023
Monitoring Committee Meeting

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக்குழுக் கூட்டம் 2022-2023 (PDF 118 KB)