மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் 12 வது தேர்வு தாள் மதிப்பீட்டு மையத்தை ஆய்வு செய்தார் – 27.05.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/05/2020

மாவட்ட ஆட்சியர் திரு. ஆர்.கண்ணன், இ.ஆ.ப., அவர்கள் 27-05-2020 அன்று 12 வது பொதுத் தேர்வுத் தாள் மதிப்பீடு நடைபெறும் மையத்தை ஆய்வு செய்தார். (PDF 98 KB )

EXAM_PAPER_EVALUATION CENTRE 01

EXAM_PAPER_EVALUATION CENTRE 02