மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் வாக்கு எண்ணும் மையத்தை ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/04/2021
Counting

மாவட்ட ஆட்சியர் வாக்கு எண்ணும் மையத்தை ஆய்வு செய்தார் (PDF 21 KB)
control room

Counting room