மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் பஞ்சாயத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு ஊரக தொடர்பான அறிமுகம் பயிற்சியை தொடங்கிவைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/03/2020
Rural introduction training

மாவட்ட ஆட்சியர் பஞ்சாயத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு ஊரக தொடர்பான அறிமுகம் பயிற்சியை தொடங்கிவைத்தார் (PDF 26 KB)