மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் தூய்மை காவலர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பை வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/04/2020

மாவட்ட ஆட்சியர் திரு. இரா. கண்ணன், இ.ஆ.ப. அவர்கள் 08.04.2020 அன்று தூய்மை காவலர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பை வழங்கினார்கள்(PDF 24 KB)

தூய்மை காவலர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள்-2

தூய்மை காவலர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள்-1

தூய்மை காவலர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள்-3

தூய்மை காவலர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள்-4