மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் அரசு மருத்துவமனையை ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/11/2019
மாவட்ட ஆட்சியர் அரசு மருத்துவமனையை ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் வத்ராப்பில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையை ஆய்வு செய்தார்