மூடுக

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இரத்ததானம் மற்றும் மருத்துவ முகாமினை துவக்கி வைத்து பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/04/2022
Blood Donation Camp

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இரத்ததானம் மற்றும் மருத்துவ முகாமினை துவக்கி வைத்து பார்வையிட்டார் (PDF 22 KB)

Blood Donation Camp inaugurate

Green House