மூடுக

மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் திட்டத்தின் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/11/2019
மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் திட்டத்தின் கூட்டம்

மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் திட்டத்தின் கூட்டம் ” href=https://cdn.s3waas.gov.in/s3c86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2b/uploads/2019/11/2019112230.pdf target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>(PDF 938 MB)