மூடுக

போலியோ நோய்த்தடுப்பு முகாம் ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/01/2020
போலியோ நோய்த்தடுப்பு முகாம் ஆய்வு கூட்டம்

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் போலியோ நோய்த்தடுப்பு முகாம் ஆய்வு கூட்டம் 07-01-2020 அன்று நடைபெற்றது