மூடுக

புதிய ஆட்சியர் பொறுப்பேற்றார் – 17.06.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/06/2021
J Meghanatha Reddy I.A.S

மாவட்ட ஆட்சியராக திரு. ஜெ மேகநாத ரெட்டி இ.ஆ.ப அவர்கள் 17.06.2021 அன்று பொறுப்பேற்றார்கள். (PDF 19 KB)
Handover Charge
new tree