மூடுக

தொகுதி வாரியாக மொத்த வாக்காளர்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/04/2019

சட்டமன்ற தொகுதிகள் வாரியாக 26-03-2019 அன்று வெளியிடப்பட்ட இறுதி வெளியீட்டின் படி  மொத்த வாக்காளர்கள்.

வ.எண். தொகுதி நம்பர்
சட்டமன்ற தொகுதியின் பெயர் ஆண்கள் பெண்கள் மற்றவர்கள் மொத்தம்
1. 202 இராஜபாளையம் 112073 117525 26 229624
2 203 ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் 116223 121504 30 237757
3. 204 சாத்தூர் 115388 121288 20 236696
4. 205 சிவகாசி 119951 126379 25 246355
5. 206 விருதுநகர் 103981 108090 35 212106
6. 207 அருப்புக்கோட்டை 104153 109964 17 214134
6. 208 திருச்சுளி 104639 108096 9 212744
மொத்தம் 776408 812846 162 1589416