மூடுக

தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு தேர்தல் பயிற்சி 07-04-2019 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/04/2019

தேர்தல் அலுவலர்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் பயிற்சி 07-04-2019 அன்று நடைபெற்றது (PDF : 104 KB)

PO_POSTAL_VOTE_20190407 PO_SECOND_TRAINING_20190407