மூடுக

தூய்மை இந்தியா இயக்கம்-28-09-2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/09/2019

விருதுநகர் மாவட்டத்தில், மாவட்ட ஆட்சியர் திரு ஏ. சிவஞானம், இ.ஆ.ப. அவர்கள் “தூய்மை சேவை இயக்கத்தின்” கீழ் பெரிய தூய்மைப்படுத்தும் திட்டத்தை 28/09/2019 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் தொடங்கி வைத்தார். மேலும் விவரங்கள்

Puriety India Programme Puriety India Programme