மூடுக

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை பொதுக் கணக்குக் குழு ஆய்வுக்கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/01/2023
Public Accounts review Meeting

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை பொதுக் கணக்குக் குழு ஆய்வுக்கூட்டம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை பொதுக் கணக்குக் குழு தலைவர்ஃஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு.கு.செல்வபெருந்தகை அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. (PDF 115 KB)