மூடுக

கொரோனா மதிப்பீட்டு அதிகாரி ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/06/2020

கொரோனா தடுப்பு கண்காணிப்பு அதிகாரி திருமதி. எஸ். மதுமதி ஐ.ஏ.எஸ்., 27/06/2020 அன்று தடுப்பு சிறப்பு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளுடன் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்தார். மேலும் விவரங்கள் (PDF 44 KB)

CORONA PREVENTION MONITORING OFFICER MEETING 20200627 01CORONA PREVENTION MONITORING OFFICER MEETING 20200627 02

CORONA PREVENTION MONITORING OFFICER MEETING 20200627 03CORONA PREVENTION MONITORING OFFICER MEETING 20200627 04

CORONA PREVENTION MONITORING OFFICER MEETING 20200627 05