மூடுக

குழந்தை தொழிலாளர்கள் எதிர்பு தினம்-2018

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/06/2018

குழந்தை தொழிலாளர்கள் எதிர்பு தினம் உறுதி மொழியை மாவட்டகுழந்தை தொழிலாளரகள் எதிர்பு தினம் 2018 ஆட்சித்தலைவர், அலுவலர்கள், மாணவர்கள் மற்றும்  தொழிலார்கள் 12/06/2018 அன்று எடுத்துக்கொண்டார்கள்.