மூடுக

கால்நடை பராமரிப்புத்துறை திறனய்வுக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/09/2021
AH Review Meeting

கால்நடை பராமரிப்புத்துறை திறனய்வுக் கூட்டம் மாவட்டஆட்சித்தலைவர் திரு.ஜெ.மேகநாதரெட்டி.,இ.ஆ.ப., அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. (PDF 23 KB)