மூடுக

கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/10/2021
Kalaignarin Varum Mun Kappom Scheme.

“கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் திட்டத்தின்”; கீழ் சிறப்பு மருத்துவ முகாமினை மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் மற்றும் மாண்புமிகு தொழில்த்துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஆகியோர்கள் துவக்கி வைத்தனர். More Details (PDF 52 KB)

Kalaignarin Varum Mun Kappom Scheme.

Kalaignarin Varum Mun Kappom Scheme