மூடுக

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் – செயல்முறை கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/12/2019
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல்கள் குறித்த செயல்முறை கூட்டம்

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல்கள் குறித்த செயல்முறை கூட்டம் 19-12-2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 602 KB)