மூடுக

அனைத்து கட்சி செலவினக் கூட்டம் – 01-04-2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/04/2019

அனைத்து கட்சி செலவினக் கூட்டம் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தலைமையில 01-04-2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF : 105 KB)

EXPENTITUE_MEETING