photo14.jpg

KAMARAJ MEMORIAL HOUSE - BIRTH ROOM - VIRUDHUNAGAR